Referater

Nationaludstilling 2020 i Fredericia, der var tilmeldt 92 Kæmpeduer, der blev bedømt af henrik P. Madsen og Agner Andersen.

Herunder vises billeder af de bedste Kæmpeduer

Følgende medlemmer af specialklubben fik fine bedømmelser, her nævnt efter race og med højest kårede.

Romer: Peder Herping 96 p. og Arne Rasmussen 97 p.

Cauchois: Kim Stenderup 97 p. og Bjarne Frandsen 94 p.

Fransk Sottobanca: Henrik P. Madsen 94 p.

Gierduer: Arne Steen Nielsen, 97 p.

Mondain: Ib Nielsen, 95 p.

Carneau: Martin Winkler 96 p. og Agner Andersen96 p.

Texaner: Rune Bech Sørensen 93 p. Agner Andersen 96 p.


Nogle af vinderduerne på udstillingen


Europaudstillingen 2018 blev en succes, både med hensyn til antal og kvalitet.

Der var megen ros fra udlændingene til hele opstillingen og pyntningen.

Som helhed kan man se kataloget med vinderne på DRF´s hjemmeside.

  Kæmpedueklubbens Generalforsamling
Ebberup den 26.10.19
Der var 8 medlemmer til stede.
1. Valg af dirigent.
Agner Andersen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning. Efter at formanden havde trukket sig blev der holdt et møde hvor bl.a. konstituering og udflugten blev diskuteret.
Europa udstilling. Mange kæmpeduer til udstillingen. Stor opbakning. Udstillingen blev en god succes. Det var spændende at se det nye pointsystem. Der var mange gode dyr til salg. Det bliver svært at få en sådan udstilling på benene igen.
Udflugt. Hos Arne Rasmussen så vi Romere. Jens Jockumsen så vi bl.a. Cauchois. Der var ca. 12 deltagere. En hyggelig dag.
Der blev afholdt et bestyrelsesmøde ved Henrik ang. Nationalen og certifikatskue. Henrik og Agner er sat på kæmpeduerne. Indsætning af duer bliver gjort af Arne Rasmussen og Peder Herping.
Henvendelse fra strasserklubben at de fremover skal afholde deres certifikatskue i Salbrovad.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.
Der har været flere store udgifter til europaskuet. Der er ca. 9.900 kr. i kassen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Der er rosetter på certifikatskuet. På Nationalen er det 1,2 eller 2,2 der giver ærespræmier. Fra december 2020 er det enkeldyrs præmier og følger DRFs regler. Vi lægger et beløb, og det er det der er at dele ud.

5. Valg til bestyrelsen.
Henrik Madsen og Jens Jockumsen blev valgt.

6. Martin Winkler blev valgt.

7. Alfred blev genvalgt.
8. Agner blev valgt til revisor suppleant.

9. Fremtiden.
Det blev besluttet at certifikatskuet fremover bliver i Salbrovad sammen med Strasserne. Specialdommere til Nationalen Harald Wels fra Tyskland blev foreslået. Henrik Madsen og Agner Andersen. Måske kan i Ib Nielsen hjælpe. Henrik tager kontakt til Harald Wels.

Cauchois skal følge de regler der er i Europa. Vi accepterer at der er 11 slagfjer. Som regel er det duens hjemland der bestemmer reglerne.

10. Tak til Bjarne for hans indsats. Henrik takkede for god ro og orden.


Ref. Bjarne Frandsen.

Vinderlisten fra Nationalen 2018.

Præmieliste.

Pokaler:

Bedste ungdyr: Niels Nielsen–Man,  Texaner kat. 424  97 P

Bedste 1.1: Ib Nielsen, Mondain 193 point.

Bedste 1.2: Lars Peter Kragh, Carneau 287 point.


Ærespræmier:

Romer Blå: Peter Herping 

Romer Fahled: Arne Rasmussen

Cauchois: Jens Jochumsen

Cauchois: Bjarne Frandsen

Fransk Sottobanca: Henrik Plagborg Madsen

Mondain: Ib Nielsen

Carneau: Martin Winkler

Carneau: Lars Peter Kragh

Texaner: Niels Nielsen–Man

Texaner: Agner Andersen

Mittelhàuser: Ejner Thomsen

Mittelhàuser: Marcus Lous Kindberg (junior)


Vi ønsker alle tillykke.

         

Referat og vinderliste fra Kæmpedueklubbens certifikatskue og generalforsamling

d. 28/10 2017 i Ebberup.

Referat:

Formanden bød de fremmødte velkommen og gik herefter over til dagsordens første punkt, valg af dirigent. Foreslået og valgt blev Gunnar Rasmussen, der gav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen. Formanden gennemgik årets aktiviteter i klubben, samt berørte situationen omkring udbruddet af fugleinfluenza, der desværre fik den konsekvens at de fleste af sidste års udstillinger blev aflyst. Der var også en tak til de to værtspar fra årets sommerdag, samt en tak til Bernt for godt samarbejde i bestyrelsen, hvor Birger desværre havde været fraværende pga. sygdom det meste af tiden.

Den eneste kommentar til beretningen var en hilsen fra Birger overrakt af Bernt.

Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Derefter var det kassererens tur til at aflægge regnskabet, der viste et pænt overskud, hvilket skyldes manglende udbetalinger af pengepræmier på den aflyste Nationaludstilling 2018, samt brugen af mail til rundsending til klubbens medlemmer.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Bestyrelsen havde ingen planer om at ændre på kontingentet, så det punkt var hurtigt overstået, lige som der heller ikke var indkommet nogen forslag.

Dirigenten gik herefter over til punkterne om valg til diverse poster. Kim Stenderup blev genvalgt til formand, Bjarne Frandsen blev valgt til ny sekretær i stedet for Birger Sparre, der ikke ønskede genvalg. Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Henrik P Madsen. Alfred Kirk blev genvalgt til revisor, Agner Andersen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Under punktet ”Klubbens virke…” blev det diskuteret hvem der skulle stå for dommeruddannelsen 2018, da Agner desværre er forhindret pga. en udlandsrejse. Formanden undersøger mulige kandidater.

Sommerturen 2018 blev lagt i hænderne på Henrik P Madsen, der undersøger om muligheden for at aflægge et besøg i Nordtyskland, alternativt i Sønderjylland. Henrik vender tilbage til bestyrelsen ang. dato og sted.

Certifikat skuet 2018 bliver afholdt i Ebberup sammen med Strasserklubben lørdag d. 6/10 2018. Der var en god snak om det var for tidligt på sæsonen og hvad alternativerne evt. kunne være. Men da Europaskuet 2018 ligger i DK i november og vi helst ikke ville holde vores skue over to dage, så var den eneste mulighed den førnævnte.

Dommere til Nationalen januar 2018 bliver Niels Nielsen-Man, Henrik P Madsen og Agner Andersen. De samme bliver dommere på Europaskuet i november 2018, dog med Agner som reserve, da bedømmelsen går over to dage og antallet kæmpeduer af gode grunde er ukendt på nuværende tidspunkt. Der blev foreslået at lave en særlig roset til uddeling til medlemmer der udstiller på Europaskuet, samt at klubben giver et antal pengepræmier til samme udstilling. Disse kan dog vindes af ALLE udstillere af kæmpeduer. Dette blev der nikket ja til i forsamlingen.

Under ”eventuelt” takkede formanden endnu engang for godt samarbejde ham og Bernt imellem, der blev klaret pr mail og mobil. Også en tak til Birger for at gøre forsøget som sekretær, samt en tak til de aktive medlemmer i Kæmpedueklubben. Udover dette var der en god snak om løst og fast, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden. Forsamlingen rejste sig derefter og udbragte et 3-foldigt leve for klubben.Vinderliste Certifikatskuet Ebberup d. 28/10 2017


Klubbens pokal for bedste hun:

Rødfahlet Texaner, kat.nr. 67, 97p, udstillet af Niels Nielsen-Man


Vendelbopokalen for bedste 2,2 samme race, samme farve:

Rosaskælvinget Cauchois, udstillet af Bent Hermansen.


Certifikatvindere.

Bent Hermansen, Rosaskælvinget Cauchois 97 p, DRF-roset, Guldmedaljeroset

Niels Nielsen-Man, Rødfahlet Texaner 97p, DRF-roset, Guldmedaljeroset

Ib Nielsen, Sort Mondain 97p, DRF-roset, Guldmedaljeroset

Arne Rasmussen, Fahlet Romer 96 p, roset

Anne-Lise Rasmussen, Blå rødskælvinget Cauchois 96 p, roset

Kim L Stenderup, Askerød Båndet Cauchois 95 p, roset

Henrik P Madsen, Gulfahlet Fransk Sottobanca 96 p, roset

Niels Nielsen-Man, Gulfahlet Gierdue 96 p, roset

Niels Nielsen-Man, Sort Texaner 96 p, roset

Agner Andersen, Rød Texaner 95 p, roset

Marcus Kindberg, Hvid Mittelhaüser 96 p, roset


(Hvor der står ”Roset” menes Kæmpedueklubbens Certifikat-roset)

Søndag d. 18. juni 2017 havde Kæmpedueklubben sin årlige sommerdag, der denne gang gik til Agner Andersen og Alfred Kirk.

Begge steder blev vi godt modtaget, og der var rigeligt at se på. Frokosten blev indtaget på Trehøje - områdets højeste sted med sine 102 m over havets overflade og en betagende udsigt.

Tak til begge værter for en hyggelig dag og et godt vejr.

Vinderliste Certifikatskuet 2016.

Klubbens pokal for bedste hun: Agner Andersen, Texaner, sort 97 p

Vendelbopokalen, bedste 2,2 samme race og farve: Per A Jørgensen, Mittelhaüser, hvid.

Agner Andersen, Texaner sort 0,1 97 p, Certifikat, Guld-roset, DRF-roset

Niels Nielsen-Man, Texaner lys 1,0 97 p, Certifikat, Guld-roset, DRF-roset

Per A Jørgensen, Mittelhaüser hvid 1,0 97 p, Certifikat, Guld-roset, DRF-roset

Arne Rasmussen, Romer fahlet 0,1 96 p, Certifikat + roset

Bernt Svenningsen, Romer rød 0,1 96 p, Certifikat + roset

Anne Lise Rasmussen, Cauchois blå rødskælvinget 0,1 96 p, Certifikat + roset

Bent Hermansen, Cauchois blå rosaskælvinget 0,1 96 p, Certifikat + roset

Kim L Stenderup, Cauchois askerød båndet 0,1 94 p, Certifikat + roset

Henrik P Madsen, Sottobanca blåskimlet 1,0 95 p, Certifikat + roset

Ib Nielsen, Mondain sort 1,0 96 p, Certifikat + roset

Agner Andersen, Carneau rød 1,0 96 p, Certifikat + roset

Agner Andersen, Texaner rød 1,0 95 p, Certifikat + roset


Dommerne på Kæmpedueklubbens Certifikatskue 2016 er i gang med at sætte kritik og point på de fremmødte duer. Skuet blev afholdt i samarbejde med Strasserklubben.

Så blev Kæmpedueklubbens årlige sommerdag afholdt. I år var vi i Vordingborg Fjerkræ-koloni og hos Bent og Anne-Lise i Nørre Alslev. Begge steder blev vi opvartet efter alle kunstens regler og så mange gode duer og høns.

Der var et godt fremmøde og vejret artede sig - måske lige lunt nok, men hellere det end regn og rusk.

Nedenunder ses nogle af de fotos, der blev taget på dagen.

Klik på billedet for at se det i større format.